Eric Christian style=

Eric Christian

President
Trond style=

Trond

Visepresident
Finn Kjenner Vallgård style=

Finn Kjenner Vallgård

Sekretær
Fred Warberg style=

Fred Warberg

Kasserer
John Jarl Hammer style=

John Jarl Hammer

Past president