John Jarl Hammer style=

John Jarl Hammer

President
Finn Kjenner Vallgård style=

Finn Kjenner Vallgård

Sekretær
Fred Warberg style=

Fred Warberg

Kasserer
Jon Hanssen style=

Jon Hanssen

Past president
Nils Carl style=

Nils Carl

Klubbmester Medlemsansvarlig